OUR PRODUCTS
吸塑托盘
  吸塑托盘  吸塑内托  吸塑底盖  吸塑对折  吸塑插卡

12孔圆形高亮PVC PET
12孔圆形高亮PVC PET-2
14孔圆形高亮PVC/PET
20孔圆形高透明高亮PET
50格-1609-7
6孔圆形高亮PVC PET
PET透明食品托合
PET透明托-1斜
PET透明托合
PET透明托盘-1侧
PET透明托盘-3侧
多孔高透高亮PET PVC
多孔圆形高亮PVC PET
防静电PS黑-2合
防静电PS黑-3合1
防静电PS黑-5合
防静电PS黑-6合
高亮透明多孔PET
高透高亮加厚透明两格PET
零件PET PVC
无黑点高亮瓷白色PVC圆凸点

版权所有 © 常州市成良包装有限公司
Copyright by Changzhou Chengliang Packing Co.,Ltd. All Rights Reserved
Designed by CZMANHAO.com !